Instytut Kultury Miejskiej

Tydzień Kreatywnego Pisania
2021

Collage illustration, event poster design and marketing materials
for Instytut Kultury Miejskiej and Biblioteka Miejska w Gdańsku.

Bus Stop Billboard MockUp 2 copy.jpg
IKM_tydzienkreaywnegopisania_A2_poster_2021.jpg
IKM_tydzienkreatywnegopisania_coverFB_1600x856_2021.jpg